Bhíomar sa siopa bréagán le Mamaí, Daidí, na páistí agus an siopadóir. Cheannaigh Daidí giotár agus drumaí do na phaistí. “Mo chluasa bochta” arsa Daidí!! Bhí ann craic againn ag déanamh an drama!

The gallery was not found!